Kalibrointi

Lahti Precision Oy Massa-ja Vaakalaboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima kalibrointilaboratorio K019 akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Akkreditointi kuuluu European co-operation for Accreditation (EA) monenkeskiseen tunnustamissopimukseen EA MLA.

Laboratorio tarjoaa osaamisalueellaan kattavat mittauspalvelut ja selvitykset. Kalibrointeja tehdään sekä laboratoriossa että asiakkaan omissa tiloissa.

Kalibrointipalvelumme ovat kansainvälisesti tunnustettuja ja ne perustuvat Euroopan akkreditointisopimukseen, jota kaikki Länsi-Euroopan teollisuusmaat noudattavat.

Finas