Pulpperin syöttölaitteet

Pulpperin syöttölaitteita vuodesta 1985
(ent. Jymet-Engineering Oy)

Lahti Precision toimittaa myös paperiteollisuuden koneita ja laitteita kuten pulpperin syöttökuljettimia ja hylkypaperin käsittelykuljettimia. Suunnittelussa otetaan huomioon nopea asennusprosessi ja rakennusvaiheen tilantarve, mikä on hyvin tärkeää, kun asennetaan lisälaitteita jo olemassa oleville tuotantolinjoille.

pulpperinsyottolaite

Tuotteitamme ovat:

  • Sellun paalikuljettimet ja automaattiset paalien sidontalangan poisto- ja leikkauslaitteet.
    • täydelliset syöttölinjat suurikokoisille sellupaaleille automaattisine paalien sidontalangan poisto- ja leikkauslaitteineen
    • kapasiteetti 100-1000 tonnia/pv
  • Hylkykuljettimet paperi- ja kartonkikoneille

Toimitukset käsittävät mm. seuraavia syöttölaitteita pulppereihin:

  • Hylkykuljettimet
  • Lamellikuljettimet

Hylkykuljetin – tuottava investointi

Kuljetin voidaan valmistaa ja viimeistellä tehtaalla, joten asennusaika paikan päällä vähenee minimiin. Koska pulpperia voidaan syöttää tasaisemmin, voidaan pienemmälläkin pulpperikapasiteetilla toimia menestyksellisesti ja säästää siten investointikustannuksissa.

Hylkykuljetin tuo säästöjä myös raaka-aineessa, sillä kaikki linjan toimintakatkoksista aiheutunut hylkypaperi voidaan nopeasti ja puhtaana kierrättää uusiokäyttöön. Hylkykuljetin pienentää työvoimakustannuksia ja minimoi seisokkiaikaa.

Lamellikuljetin – oikea ratkaisu sellupaalien ja kierrätyskuidun syöttämiseksi pulpperiin

Lamellikuljetin voidaan varustaa myös punnitusjärjestelmällä, joka mahdollistaa syötettävien määrien tasaisen annostelun. Alhaiset huoltokustannukset sekä korkea automaatiotaso takaavat luotettavan ja tuottavan kuljetininvestoinnin moniksi vuosiksi.

thumbnail-of-Lahti_Precision_Pulper_Feeding_Equipment_FI_0414

 

Pulpperin syöttölaitteet paperiteollisuudelle (pdf)