Syöttimet ja annostelujärjestelmät

Lahti Precision toimittaa annostusjärjestelmiä panos- ja jatkuvatoimisiin sekoituslinjoihin sekä laitteita ja järjestelmiä irtomateriaalien käsittelyyn ja pakkaukseen.

Jatkuvatoimiset annostusjärjestelmät perustuvat annosteleviin hihnasyöttimiin ja Loss-In-Weight -syöttimiin.

Panosprosessien annostusjärjestelmät toteutetaan käsiteltäville raaka-aineille soveltuvilla säiliövaaoilla ja annostuslaitteilla.

Järjestelmien automaatio sisältää tyypillisesti sähköistyksen sekä ohjauslogiikan ja PC-käyttöliittymän. Yksittäisessä syötin toimituksessa nämä kaikki voivat olla integroituina vaaka ohjaimeen tai syötin voi liittyä kenttäväylän avulla osaksi tilaajan automaatiojärjestelmää.