Historia

Lahti Precisionin juuret juontavat vuoteen 1906, jolloin tehtailija P. Kuivalainen perusti konepajayrityksen Lahteen. Paja korjasi koneita ja valmisti rautasänkyjä. Toiminta laajeni nopeasti Lahden Rauta- ja Metalliteollisuustehdas Oy:ksi (nykyään Raute Oyj).

Suomessa alettiin suosia puusänkyjä eikä kysyntää rautasängyille enää ollut. Sänkytuotanto korvattiin vaakojen valmistuksella vuonna 1914 ja tehdas alkoi kehittää punnitusteknologian osaamista. Vaakoja valmistettiin aluksi lähinnä kotitalouksien ja kauppojen käyttöön.

Yritys kehitti 1930-luvulta lähtien uusia vaakatyyppejä teollisuus- ja varastokäyttöön sekä kuormavaakoja ajoneuvojen punnitukseen. Jo tuolloin oivallettiin asiakaslähtöisyyden merkitys: tehdas valmisti vaakoja teollisuusasiakkaiden yksilöllisten käyttötarkoitusten mukaisesti.

1960-luvulla vaakojen tuotekehitykseen panostettiin toden teolla. Yritys oli edelläkävijä ja kehitti valosähköisen koodianturin. Ensimmäinen sähköinen vaaka toimitettiin vuonna 1964. Myös toimitusten koko kasvoi ja mukaan tulivat laitostoimitukset esimerkiksi valmisbetoniasemille ja lasitehtaille.

Mekaanisista vaaoista siirryttiin yhä enemmän sähköisiin ja automaation tarve lisääntyi. Vuonna 1975 aloitti oma elektroniikkatehtaamme.

Yritys kansainvälistyi 1980-luvulla. Punnituksen ja annostuksen, irtomateriaalien käsittelyn ja näihin liittyvän automaation osaamiselle oli kysyntää myös ulkomailla ja yrityksen asema kokonaisten laitosten toimittajana vahvistui. Tavoitteena oli hallita teollisen punnituksen koko mittausketju komponenteista prosessin automaattiseen ohjaukseen. Rakennettiin massan ja voiman mittauslaboratorio ja materiaalilaboratorio.

Tärkeimmät asiakasryhmät olivat rakennusaineteollisuus, terästeollisuus, kemiateollisuus ja elintarviketeollisuus. Avaimet käteen -toimitukset aloitettiin myös lasitehtaiden raaka-ainelaitoksille, laasti- ja tasoiteteollisuudelle ja metallurgiselle teollisuudelle.

Vuonna 2004 yrityksen toimiva johto osti yrityksen yhdessä sijoitusyhtiö Eqvitec Partnersin kanssa. Yrityksen nimi muutettiin Lahti Precisioniksi vuonna 2007. Sen sisälle muodostui kolme eri toimialaa: Lasiteollisuus, Laastiteollisuus ja Teknologia. 2000-luvulla lanseerattiin Lahti Mixer -tuoteperhe. Nykyään Lahti Precisionin pääomistaja on sijoitusyhtiö Verdane Capitalin rahasto.

Lahti Precision on kehittynyt sadan vuoden aikana huippuasiantuntijaksi jauhemaisten materiaalien käsittelyssä. Yritys on kasvanut lahtelaisen osaamisen ja vahvan kotimaan markkinan avulla moderniksi ja kansainväliseksi yritykseksi. Vaa’at ja komponentit ovat käyneet läpi kaikki elektroniikan, mekaniikan ja automaation kehitysvaiheet.

Toimintamme on ollut aina hyvin asiakaslähtöistä. Meille tärkeintä on halu auttaa asiakasta onnistumaan omissa prosesseissaan parhaalla mahdollisella tavalla.