Lahti Precisionilla työsuhteet ovat perinteisesti olleet pitkiä, tästä hyvänä esimerkkinä on Anja Rehula, joka jää marraskuussa hyvin ansaitulle eläkkeelle. Hän on ehtinyt 40 vuoden työuransa aikana toimia monissa eri tehtävissä – tuotannossa, myynnissä ja viimeiset 20 vuotta huolto- ja kalibrointiosastolla.

Viime vuosina Anja on tullut tutuksi monille asiakkaille kalibrointi- ja kunnossapitopalveluiden myyntipäällikkönä. Anja on korkealla työmotivaatiollaan ja reippaalla asenteellaan toiminut hienona esimerkkinä nuoremmille kollegoilleen. Lisäksi hän on väsymättä tuonut esiin ennakkohuolto- ja kalibrointitöiden tärkeyttä sekä yhtiömme sisällä että varsinkin asiakkaiden keskuudessa. Annostus- ja punnituslaitteiden kunto onkin erittäin tärkeää tehokkaille ja luotettaville prosesseille sekä laboratorioissa että raskaassa teollisuudessa.

Isot kiitokset Anjalle ja kaikkea hyvää eläkevuosille!

Anjan jäädessä eläkkeelle  voitte kalibrointiasioissa olla jatkossa yhteydessä Hannele Louhikallioon ja huoltoasioissa Jari Brandtiin.

 

Lataa opas vaakojen ja punnitusjärjestelmien suunnittelemiseen

Teimme oppaan, joka tarjoaa suunnittelijoille ja punnitusjärjestelmän hankinnasta vastaaville tietoa, miten punnitusjärjestelmän saa tiukasti kiinni nykypäivään ja tehot irti liiketoimintasi..

Lue lisää