Kestävyysarvot ja globaali digitalisaatio ovat johtaneet voimakkaaseen maailmaanlaajuiseen akkujen kysynnän kasvuun. Perinteisten lyijyakkujen määrä on laskenut merkittävästi ja sen sijaan akkujen valmistuksessa käytetään nykyisin useita erilaisia metalleja, kuten litiumia, kobolttia ja nikkeliä. Näitä metalleja löytyy myös Pohjoismaista, mikä on luonut paikallisille yrityksille merkittävän liiketoimintapotentiaalin niiden jatkojalostuksessa.

Akkuraaka-aineiden jalostus on monimutkainen ja monivaiheinen prosessi, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että akkutuotantolaitosten pohjapinta-alat ovat erittäin suuria. Investointikustannusten pitämiseksi järkevällä tasolla tuotantotilojen korkeus ei voi nousta rajattomasti, ja siksi laitoksen toiminta vaatiikin useita materiaalien siirtoja suoraviivaisen painovoimaan perustuvan siirron sijaan. Tällä on vastaavasti suuri merkitys sekä tuotantoprosessin että valittavien annostuslaitteiden kannalta, mikä näkyy esimerkiksi lisääntyneenä rinnakkaislaitteiden määränä. Näihin tarpeisiin kaikki ratkaisut löytyvät Tamtronilta.

Mitä huomioida akkuraaka-aineiden jalostusprosessin suunnittelussa?

Akkumateriaalien valmistusprosessi sisältää useita prosessivaiheita, ja eri vaiheissa olevat materiaalit voivat olla oksideja, hydroksideja, kuivia irtomateriaaleja sekä kosteita rakeita tai hiutaleita. Akkuraaka-aineiden fysikaaliset ominaisuudet vaihtelevat paljon ja osa aineista on haastavia käsitellä. Sen vuoksi tarvitaan erilaisia annostuslaitteita, kuten punnitusruuveja, erilaisia pyöriviä ja gravimetrisiä syöttöjärjestelmiä ja pneumaattisia kuljetusjärjestelmiä.  Nämä seikat asettavat korkeat vaatimukset valittaville teknologioille ja laitteiden suorituskyvylle ja sitä kautta laitetoimittajien valinnalle.

On tärkeää huomioida, että erityisesti vaadittuun annostus- ja syöttötarkkuuteen liittyy monimutkaisuutta sekä prosessijärjestelmän dynaamisia vaatimuksia, jotka materiaalin käsittelylaitteiden on täytettävä. Esimerkiksi erittäin fluidisoituvat irtomateriaalit, karkeat rakeet ja tahmeat hiutaleet ovat ongelmallisia ja edellyttävät vaativia volymetrisiä syöttöominaisuuksia itse syöttö- ja annostuslaitteilta.

Lisäksi on muistettava, että akkumateriaalien jalostusprosessi koostuu pääasiassa jatkuvista annostus- ja syöttösovelluksista “erätyypin” sijaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että käytettävän annostuslaitteen on täytettävä sekä stabiili tilavuus- että gravimetrinen suorituskyky samanaikaisesti. Tämä vaikeuttaa huomattavasti myös prosessinohjausjärjestelmän ohjelmistojen ja laitteistojen suunnittelua.

Tamtron supplies also LIW feeders for the battery raw material processing needs.

Laadukkaat annostuslaitteet ja kattavat palvelut akkuteollisuuteen

Käsitellyt (esimerkiksi annostellut tai sekoitetut) akkuraaka-aineet, eli “sisäinen lopputuote”, varastoidaan väliaikaisesti suursäkkeihin tai säiliöihin. Tähän sisältyy erilaisia punnitus-, annostus- ja syöttösovelluksia, kuten suursäkkien täyttö- ja purkulaitteita sekä erilaisia pinnanmittausjärjestelmiä, jotka liittyvät sisäisiin materiaalien logistiikan valvonta- ja ohjausjärjestelmiin. Samoja annostus- ja punnitusjärjestelmiä löytyy näin ollen sekä akkumetallien käsittelystä että myöhemmässä vaiheessa niiden jatkojalostuksesta.

Tamtron tarjoaa kaikki akkumetallien tuotantoprosessissa tarvittavat punnitus- ja annostusratkaisut laadulla ja vankalla ammattitaidolla. Erityisesti Tamtronin Lahden yksikön pitkäaikainen kokemus annostusratkaisuista sekä yhtiön vankka osaaminen ja laaja palvelutarjonta aina tarvekartoituksesta ja suunnittelusta käyttöönottoon ja ylläpitopitoon muodostavat verrattoman kokonaisuuden. Tamron lähtee aina asiakkaan tarpeista ja tähtää madollisimman suureen asiakashyötyyn.

Lataa opas akkuteollisuuden punnitus- ja annostusratkaisujen hankintaan

Oppaamme helpottaa etenkin suunnittelijoita ja hankinnasta vastaavia akkuteollisuuden punnitus- ja annostusratkaisujen valinnassa tarjoten tietoa seikoista, jotka kannattaa ottaa huomioon oli kyse sitten akkujen tuotannosta tai niiden kierrätyksestä.

Akkumateriaalit
Yhteystiedot
Juha Immonen
Myyntipäällikkö, annostus- ja punnitusjärjestelmät