Vuosikymmenet akkreditoituna* kalibrointilaboratoriona K019 toiminut laboratoriomme jatkaa menestyksekästä toimintaansa.

FINAS akkreditointipalvelu on arvioinut K019 kalibrointilaboratoriomme keväällä 2023 ja todennut laboratorion päteväksi harjoittamaan kalibrointitoimintaa pätevyysalueellaan. Akkreditointipäätös on voimassa, tällä arvioinnilla seuraavan nelivuotiskauden, 10.7.2027 saakka.

Pätevyyden arviointi suoritettiin akkreditointitoiminnassa vaatimukseksi vahvistettua standardia SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 käyttäen.

Kalibrointi on yksi mittauksen hallinnan peruselementeistä, jolla saadaan näyttö mittausten oikeellisuudesta ja jäljitettävyydestä. Mittauksen hallinta on myös laatujärjestelmien peruselementti. Akkreditoidun laboratorion suorittama kalibrointi täyttää laadulle asetetut vaatimukset.

*Tiedot akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvästä toiminnastamme on nähtävissä tältä FINAS:n sivulta.

Lataa opas vaakojen ja punnitusjärjestelmien suunnittelemiseen

Teimme oppaan, joka tarjoaa suunnittelijoille ja punnitusjärjestelmän hankinnasta vastaaville tietoa, miten punnitusjärjestelmän saa tiukasti kiinni nykypäivään ja tehot irti liiketoimintasi..

Lue lisää