Lahti Precision Oy on 28.5.2018 solmitulla liiketoimintakaupalla luopunut omistamastaan Lasiliiketoiminnasta ja myynyt sen alan saksalaiselle johtavalle toimijalle Zippe Industrieanlagen GmbH:lle. Uusi omistaja jatkaa liiketoimintaa Suomessa nimellä Lahti Glass Technology Oy. Osapuolet ovat sopineet, että Lahti Precision Oy hoitaa vastuullaan olevat Lasiliiketoiminnan projektit ja laitetilaukset loppuun asti.

Muutoksen myötä Lahti Precision tulee panostamaan Teollisen Punnituksen sekä Laastiliiketoimintojen kehittämiseen. Teollisessa Punnituksessa yhtiö on johtava vaativien punnitus- ja annostuslaitteistojen toimittaja raskaalle prosessiteollisuudelle Pohjoismaissa. Kotimaassa yhtiöllä on erittäin vahva asema koskien teollisuuden punnitus- ja annostuslaitteita sekä niiden huolto- ja kalibrointipalveluita.

Lahti Precisionin tavoitteena on edelleen kehittää tuotteitaan ja palveluita vastaamaan asiakkaiden moninaisia tarpeita. Yhtiö on viime aikoina tuonut markkinoille uusia tuotteita esimerkkinä mainiten mScalesTM –verkkopalvelun. Palvelu tulee mahdollistamaan asiakkaillemme entistä paremmat mahdollisuudet hyödyntää nykyaikaista teknologiaa prosessiensa suorituskyvyn mittaamisessa ja kehittämisessä. Osaltaan tämä tukee myös Lahti Precisionin strategiaa kehittää uusia ja innovatiivisia palveluratkaisuja tuottamaan asiakkaillemme vielä nykyistä parempaa lisäarvoa koko tuotteiden elinkaaren ajan. Laastiliiketoiminnassa Lahti Precision on kansainvälisesti tunnustettu asiantuntija ja laitostoimittaja. Olemme toimittaneet vuosien saatossa yli sata laasti-, kevytbetoni- ja seosainelaitosta pääosin kansainvälisille markkinoille.

Laastiliiketoiminnassa vahva kilpailukykymme perustuu vahvaan perinteikkääseen punnitusasiantuntijuuteen yhdistettynä innovatiiviseen jauhemaisten- ja raemaisten aineiden annostus- ja sekoitusteknologiaan. Nämä ydinosaamisalueet muodostavat kokonaisuuden, joka takaa asiakkaillemme merkittävästi alhaisemmat elinkaarikustannukset laastilaitoksen käyttöaikana. Moderni, toimintavarma laitos edesauttaa osaltaan asiakkaitamme menestymään kansainvälisesti kilpailluilla rakennusmateriaalimarkkinoilla sekä luo hyvän pohjan uusille innovaatioille sekä nykyisten teknologioiden edelleen kehittämiselle. Lahti Precisionin kehittämällä tekniikalla on mahdollista hyödyntää raaka-aineita kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Tämän ansiosta yhtiölle on myönnetty myös Cleantech –status Cleantech Finlandin toimesta.

Lue lisää mScalesista palvelun verkkosivuilla.

Lisätietoja

Juho Koskinen, toimitusjohtaja

puh. 040-549 0235

30.05.2018

Lataa opas vaakojen ja punnitusjärjestelmien suunnittelemiseen

Teimme oppaan, joka tarjoaa suunnittelijoille ja punnitusjärjestelmän hankinnasta vastaaville tietoa, miten punnitusjärjestelmän saa tiukasti kiinni nykypäivään ja tehot irti liiketoimintasi..

Lue lisää