Henkilötietojesi huolellinen ja varovainen käsittely on meille Lahti Precision Oy:ssa tärkeää. Käsittelemme henkilötietojasi noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa. Henkilökohtaiset tiedot ovat mitä tahansa tietoja, joista henkilö voidaan tunnistaa.

Käytämme tietoja palveluiden toimittamiseen ja personointiin, asiakaspalveluun sekä osuvamman mainonnan näyttämiseen. Huomaathan, että verkkosivustomme voivat sisältää linkkejä muiden yhtiöiden sivuille tai palveluihin, joilla on meistä erilliset, omat tietosuojakäytäntönsä.

Lahti Precision Oy:n tietosuojaseloste

Tämä on Lahti Precision Oy:n tietosuojalain (1050/2018) mukainen tietosuojaseloste. Muokattu 28.6.2022.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta tilatessasi palveluitamme tai ottaessasi yhteyttä Lahti Precision Oy:n verkkosivuston kautta, sekä mihin tarkoituksiin voimme tällaisia tietoja käyttää. Käyttämällä verkkosivustoamme, hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa, joten ole hyvä ja tarkista se säännöllisesti. Verkkosivuston ja liitännäisten palvelujen jatkuva käyttösi uuden version julkaisun jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

 

1. Rekisterinpitäjä

Lahti Precision Oy

Mestarinkatu 2

15800 Lahti, Finland

tel. +358 3 82921

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Hannu Reko, hannu.reko@lahtiprecision.com

 

3. Rekisterin nimi

Lahti Precision Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Lahti Precision Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä tietosuojalain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Lahti Precision Oy:n mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Lahti Precision Oy:n viestimien ja palvelujen kautta.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • Yrityksen ja/ tai henkilön etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot, ja tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.
  • Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot (esimerkiksi kiinnostuksen kohteet)
  • IP-osoitetieto tai muu tunniste
  • Asiakaspalautetiedot
  • Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
  • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
  • Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot
  • Verkkopalvelustamme keräämämme tiedot
  • Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot.

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Lahti Precision Oy:n asiakastietojärjestelmästä. Tietoja ylläpidetään hyödyntäen yleisesti saatavilla olevista julkisista internet-lähteistä. Rekisteri sisältää myös asiakkaan itse antamia tietoja. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tiedot tallentuvat automaattisesti rekisteriin käyttäjän jättäessä itse tiedot Lahti Precision Oy:lle käyttäessään www.lahtiprecision.com -palvelua.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain 19§ mukaisesti. Mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä vastaaviin selvityksiin.

 

8. Tietojen luovutus

Voidaksemme toimittaa Palvelua sinulle parhaalla mahdollisella tavalla, saatamme luovuttaa tietoja kanssamme samaan konserniin kuuluville yhtiöille ja yhteistyökumppaneillemme, jotka käsittelevät tietojasi ainoastaan Palvelun toimittamisen vaatimissa rajoissa. Yhteistyökumppanimme eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Lahti Precision Oy voi kuitenkin luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle mm. tietojen teknisen ylläpidon ja käsittelyn toteuttamiseksi alihankkijoidemme toimesta.

 

9. Tietojen säilytys ja poistaminen

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Säilytämme tietojasi vähintään asiakassuhteen keston ajan. Henkilötietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

11. Evästeet

Käyttämämme evästeet liittyvät markkinoinnin automaatiojärjestelmäämme (Active Campaign), Google Analyticsiin sekä käyttämiimme sosiaalisen median kanaviin eli LinkedIn- ja Youtube- palveluihin.

Nämä ohjelmistot tallentavat muun muassa tietoja siitä, millä sivulla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä klikkaat. Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Verkkosivuston liikenteen seurannan avulla kehitämme verkkosivustoamme, jotta se olisi entistä parempi ja pystymme tuottamaan käyttäjille paremman käyntikokemuksen.

Mikäli et halua verkkopalvelun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet. Huomaa kuitenkin, että tällöin verkkopalvelu ei välttämättä toimi häiriöittä.

Avaa evästeasetukset

 

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on oikeus saada, oikaista, päivittää, siirtää, muuttaa tai poistaa ne henkilötiedot, jotka Lahti Precision Oy:llä on hallussa kyseisestä henkilöstä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (asiakaspalvelumme pyrkii vastaamaan muutaman arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin).

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti.

 

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Sivuston käyttöehdot