Suur-Savon Sähkö Oy päivitti polttoainetietojen hallinnan digiaikaan Lahti Precisionin mScales-ohjelmistoratkaisulla. Nykyiset autovaakajärjestelmät perustuvat perinteiseen ratkaisuun, jossa vaakojen varustelu ja ohjelmistot ovat paikkakuntakohtaisia. Niinpä tietojen yhdistäminen eri toimipisteistä vaatii paljon työtunteja ja virheiden mahdollisuuskin on olemassa.

Suur-Savon Sähkön kehityspäällikkö Aki Padatsu kertoo lisää:
”Nykyisin polttoainetiedot laskutusta ja raportointia varten joudutaan keräämään useasta eri järjestelmästä ja tietojen käsittelyyn osallistuu useita henkilöitä. Työvaiheet sisältävät myös manuaalista tietojen siirtämistä Excel-taulukoihin. Raportointia käytetyistä polttoaineista seurataan kuukausitasolla.”

mScales on pilvipalveluratkaisu (Software as a Service), jossa punnitusohjelmisto kaikkine tietoineen sijaitsee Internet-palvelimella. Tilaajalla on näin ollen pääsy kaikkiin vaakajärjestelmiinsä milloin ja mistä vain Internet-yhteyden avulla. Keskitetty tietojen hallinta ja raportointi minimoivat virheet ja lisäksi tilausten hallinta ja laskutus nopeutuvat. Suur-Savon Sähkön vaakaprojektissa mScalespalveluun liittyy viisi vastaanottovaakaa eri paikkakunnilla ja lisäksi neljä vaa’atonta toimipistettä. Niissä kuorma on punnittu muualla ja painotieto syötetään järjestelmään käsin. Hanke kokonaisuudessaan toteutettiin vuoden 2018 aikana.

”Vaakojen päivitys mScales- järjestelmään tuo meidän polttoainetietojen hallinnan digiaikaan. Kaikkien paikkakuntien polttoainetiedot saadaan kootusti samaan järjestelmään, mikä helpottaa laskutusta ja raportointia. Paikkakuntien käyttäjät analysoivat kuormakohtaiset polttoainekosteuden entiseen tapaan ja syöttävät ne järjestelmään. Raportointiin tarvittavat tiedot mScales siirtää automaattisesti Suur-Savon Sähkön tietovarastoon, heti kun kosteus on analysoitu. Jatkossa saamme polttoaineen käyttöraportin noin kahden vuorokauden viiveellä, kun ennen siihen meni kuukausi.”

Lue lisää palvelusta mScalesin verkkosivuilta.

Lataa opas vaakojen ja punnitusjärjestelmien suunnittelemiseen

Teimme oppaan, joka tarjoaa suunnittelijoille ja punnitusjärjestelmän hankinnasta vastaaville tietoa, miten punnitusjärjestelmän saa tiukasti kiinni nykypäivään ja tehot irti liiketoimintasi..

Lue lisää