1. Rekisterinpitäjä
Lahti Precision Oy

Mestarinkatu 2
15800 Lahti, Finland
tel. +358 3 82921
Tietosuoja vastuuhenkilö: Hannu Reko, hannu.reko@lahtiprecision.com
 
2. Rekisteriasiat
Asiakaspalvelumme pyrkii vastaamaan muutaman arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.
 
3. Rekisterin nimi
Lahti Precision Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Lahti Precision Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Lahti Precision Oy:n mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Lahti Precision Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.
 
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
Nimi
Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero
Yritys ja asema
Yrityksen osoitetiedot
 
6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan Lahti Precision Oy:n asiakastietojärjestelmästä. Tietoja ylläpidetään hyödyntäen yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä (esim. yrityksen omat kotisivut) sekä muista julkisista lähteistä. Rekisteri sisältää myös asiakkaan itse antamia tietoja.
 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.
 
8. Tietojen säilytys ja poistaminen
Säilytämme tietojasi vähintään asiakassuhteen keston ajan. Henkilötietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.
 
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Lahti Precision Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.
 
10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyillä on oikeus saada, oikaista, päivittää, siirtää, muuttaa tai poistaa ne henkilötiedot, jotka Lahti Precision Oy:llä on hallussa kyseisestä henkilöstä.

Tietosuojaseloste
Sivuston käyttöehdot